Toestemmingsformulier Minderjarige

Dit formulier dient te worden ondertekend door de (beide) ouder(s) met ouderlijk gezag of voogd van een minderjarige die niet wilsbekwaam* is en door de CAT-therapeut die de behandeling gaat geven. Dit geldt ook in geval van scheiding. Indien sprake is van één ouder met ouderlijk gezag, dient dit aangetoond te worden d.m.v. een uittreksel (aanvragen uittreksel gezagsregister).

*Over het algemeen geldt inzake wilsbekwaam het volgende:

  • Kinderen tot 12 jaar: niet wilsbekwaam, (beide) ouder(s) of voogd moeten voor elke behandeling toestemming geven en dit formulier voor elke behandeling en elke sessie ondertekenen

  • Minderjarigen van 12 tot 16 jaar: potentieel wilsbekwaam, voor een behandeling is in principe de toestemming van zowel de minderjarige als de (beide) ouder(s) of voogd nodig en dit formulier moet voor elke behandeling en sessie ondertekend worden

  • Minderjarige van 16 tot 18 jaar: in principe wilsbekwaam, voor een behandeling is geen toestemming van de (beide) ouder(s) of voogd nodig, alleen van de minderjarige (tenzij deze expliciet wilsonbekwaam is in welk geval dit formulier ook voor elke sessie ingevuld en ondertekend moet worden)

Indien er sprake is van één gezagdragende ouder of voogd, moeten dit formulier en de CAT-behandelovereenkomst ondertekend worden door de ouder of voogd, de minderjarige en de CAT-therapeut.

Indien er sprake is van twee gezagdragende ouders dient dit formulier en de CAT-behandelovereenkomst door beide gezagdragende ouders, de minderjarige en de CAT-therapeut te worden ondertekend.

Indien er sprake is van een niet wilsbekwame minderjarige, dient dit formulier voor elke sessie te worden ingevuld en ondertekend.

Indien de minderjarige ouder is dan 12 jaar en als wilsbekwaam kan worden gezien (en dit aantoonbaar is), is dit formulier niet nodig en kan de behandeling plaatsvinden. De CAT-behandelovereenkomst dient dan alsnog door de wilsbekwame minderjarige te worden ondertekend.