Privacy beleid

Mind-Rebel hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die jij aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is je te informeren over de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens gebruiken, en je daarnaast keuzes te bieden over hoe je gegevens worden gebruikt. Wij raden je dus aan om dit privacy beleid zorgvuldig door te lezen.

1. Toepassingsgebied van dit Privacy Beleid

Mind-Rebel verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Zorgverzekeringsnummer
 • Overige gegevens die je actief aan ons verstrekt door een intakeformulier voor therapie in te vullen of een andere (online) dienst aan te schaffen
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

De bewaartermijn van een medisch dossier na het einde van de behandelingsovereenkomst binnen de Wet verplichte ggz (Wvggz) betreft 20 jaar.

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lilian@mind-rebel.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mind-Rebel verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder: Je naam en e-mailadres wordt alleen aan de lijst van abonnees toegevoegd, wanneer je diensten van ons afneemt of uzelf heeft ingeschreven in een formulier. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om te evalueren
 • Mind-Rebel analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Het verbeteren en monitoren van de gebruikerservaring met Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics en tagmanager om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, samen met het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google servers in de Verenigde staten en daar opgeslagen. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
 • Mind-Rebel volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Mind-Rebel verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • instagram, Facebook en Twitter: Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Twitter en Google+ . Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook, van Twitter en van Google+ (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

4. Delen van persoonsgegevens met derden

Mind-Rebel verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.
Mind-Rebel verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om jouw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden.
Soms geeft deze website links naar andere websites. Je dient het privacy beleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van het Mind-Rebel Beleid.

De keuze of je van deze service gebruik wilt maken, is echter geheel aan jezelf. Mind-Rebel verstrekt jouw gegevens alleen in de volgende gevallen aan derden:

 • als het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld.
 • wanneer er gegevensoverdracht dient plaats te vinden bij dossieroverdracht aan de collega-therapeut Yara van der Putten. Zie hiervoor de behandelovereenkomst (link nog aanpassen). Tevens is er een getekende verwerkingsovereenkomst tussen Yara van der Putten van praktijk Yara Coacht aanwezig ter inzage. 

5. ‘Cookies’ en het vastleggen van websites

Sommige van onze websites sturen een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar jouw computer. Dit is volledig geanonimiseerd, dus we weten niet dat jij het bent en gebruiken het alleen om de bezoekersaantallen te meten. Als je geen cookies wilt ontvangen, kan je in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken, hoe je alle cookies kunt blokkeren of hoe je ervoor kunt zorgen, dat je een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kan je terecht op www.cookiecentral.com

6. Alle gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of bijvoorbeeld verwijdering door jou is gedaan, kunnen we aanvullende identificatie vragen, bijvoorbeeld een verificatie e-mail en of online identificatie in een MS Teams gesprek. Mind-Rebel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Mind-Rebel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

7. Beveiliging van de gegevens die je aan ons verstrekt

Mind-Rebel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Mind-Rebel via lilian@mind-rebel.nl. Mind-Rebel heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat jij uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • 2 Factor Verificatie; dit geld specifiek voor de volgende digitale omgevingen waarbinnen gewerkt wordt:
  • Microsoft Office 365+
  • ECD (Elektronisch Cliënten Dossier)
  • Boekhoudprogramma

De exacte invulling van de gegevensverwerking is genoteerd in het verwerkingsregister. Indien gewenst kan dit ter inzage worden verstrekt.

8. Jouw rechten

Als je eenmaal jouw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt hebt via een aanvraagformulier voor een rapport of de nieuwsbrief dan kan je je altijd uitschrijven zodat alle gegevens worden gewist in ons systeem. In iedere mail die wij sturen staat een uitschrijflink waarmee je je gegevens kan aanpassen of verwijderen.

Speciale informatie voor ouders

Hoewel website van Mind-Rebel over het algemeen niet gericht zijn op kinderen onder de dertien jaar, is het beleid van Mind-Rebel erop gericht aan de wet te voldoen, wanneer die toestemming van een ouder of voogd vereist voordat persoonlijke gegevens van kinderen onder dertien jaar bewust verzameld, gebruikt of verstrekt worden. Wij raden ouders ten zeerste aan om actief toe te zien op de internetactiviteiten van hun kinderen. Wanneer er sprake is van behandeling van kinderen onder de dertien jaar dan zal er een additioneel toestemmingsformulier voor minderjarigen moeten worden ondertekend door de gezaghebbenden van het betreffende kind. 

9. Contact opnemen met ons

Je kunt ons contacteren via het https://mind-rebel.nl/contact/ (link nog aanpassen) wanneer je:

 • vragen hebt over ons Privacy Beleid;
 • een kopie van je persoonlijke gegevens wilt ontvangen, of je persoonlijke gegevens wilt wijzigen of wissen;
 • In de toekomst geen persoonlijke aanbiedingen of informatie van Mind-Rebel meer wilt ontvangen.