Behandelovereenkomst

Mind Rebel hecht veel waarde aan de kwaliteit van de geboden zorg. Om tevens te voldoen aan de wettelijke bepalingen binnen de geestelijke gezondheidszorg is onderstaande behandelovereenkomst tot stand gekomen:

Door dit document digitaal te ondertekenen, erkennen therapeut en cliënt dat:

 • De cliënt in behandeling gaat bij de therapeut en op de hoogte is gesteld van de door deze therapeut gevraagde tarieven
 • De cliënt op de hoogte is van en toestemming geeft, voor de samen gekozen en door de therapeut voorgestelde behandeloptie(s) en op de hoogte is van en toestemming geeft voor het door de therapeut opgestelde behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is)
 • De therapeut zich verplicht de cliënt door te verwijzen naar een collega therapeut of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening – Beëindiging van de behandeling te allen tijde met wederzijds goedvinden kan plaatsvinden
 • Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijst stelt of nodig acht
 • Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de therapeut in; de cliënt dit doet voor eigen risico en bereid is een verklaring te tekenen waarop cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de therapeut te beëindigen
 • De behandeling door de therapeut eenzijdig kan worden beëindigd als redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden verwacht dat hij/zij de behandeling voortzet
 • De cliënt op de hoogte is van de klachtenprocedure en zich voor klachten kan wenden tot de door de therapeut gevoerde rijks erkende Wkkgz geschilleninstantie, zie hieronder de website van de betreffende geschilleninstantie: https://www.gatgeschillen.nl/
 • Betaling in onderling overleg tussen de cliënt en therapeut; contant, per pin per consult, etc. De cliënt ontvangt een declaratienota (direct overhandigd of achteraf per post of e-mail) van de therapeut zodra deze bevestiging heeft dat de betaling is voltooid
 • De cliënt op de hoogte is van het feit dat de therapeut een elektronisch cliëntendossier bijhoudt
 • De therapeut dit cliëntendossier behandelt overeenkomstig met de AVG en de privacy verklaring zoals te vinden op onderstaande website: https://mind-rebel.nl/privacy-policy
 • De therapeut belooft het cliëntendossier tenminste 20 jaar (digitaal) te bewaren of in geval van een minderjarige cliënt tenminste 20 jaar te bewaren na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar of indien de minderjarige voor het bereiken van het 18e levensjaar overlijdt: 18 jaar na het geboorte jaar het cliëntendossier tenminste 20 jaar te bewaren. 
 • De cliënt is op de hoogte van de collega-therapeut waarmee de therapeut een waarneming en overdracht overeenkomst heeft afgesloten. De collega-therapeut kan de praktijk waarnemen in geval van afwezigheid van de therapeut of overnemen in geval van sluiten van de praktijk. De collega-therapeut van Lilian Weerdesteijn is: Yara van der Putten, www.yaracoacht.nl

Indien van toepassing en enkel in overleg met de cliënt geeft de cliënt bij het akkoord gaan met dit behandelplan toestemming om:

 • het cliëntendossier te delen met de collega-therapeut wanneer de praktijk wordt waargenomen door de collega-therapeut 
 • het cliëntendossier over te dragen aan de collega-therapeut wanneer de praktijk wordt overgenomen door de collega-therapeut
 • Digitaal ondertekend door Lilian Weerdesteijn eigenaresse van Mind-Rebel. 
 • Digitaal ondertekend door cliënt middels akkoord op het desbetreffende intakeformulier.